top of page

Acerca de

WhatsApp Image 2021-04-06 at 08.50.33.jp
WhatsApp Image 2021-04-06 at 08.50.44.jp
השיחה של הנסיך חמזה והרמטכ"ל
00:00 / 04:52

השיחה בין הרמטכ"ל הירדני יוסף אלחניטי לבין הנסיך חמזה

עדכונים

  הרמטכ"ל: אני ואתה יודעים שעברת את הקו האדום , האנשים התחילו לדבר הרבה יותר מהעבר לכן אני מבקש ממך                   לא להיפגש עם אנשים ולא ללכת לאירועים ולא להתערבב עם אנשים שיש להם אג'נדה מהפנים או מחו"ל                    וכן לערוך ביקורים משפחתיים המשפחה ההאשמית בלבד וגם לא לצייץ.


[תביאו את הרכב של האדון]


חמזה: אדוני אנא ממך אתה בביתו של חוסין [המלך לשעבר] אתה בא אלי, אתה אומר לי מה לעשות ועם מי להיפגש?              למען מולדתי בביתי? אתה מאיים עלי?


הרמטכ"ל: לא אני לא אומר לך.. אני  לא מאיים


חמזה: מה זה הדיבורים האלה? אתה אומר לי לא להיפגש עם אנשים? אתה אומר לי לא להתערבב? אאנ בבקשה


הרמטכ"ל: כבוד הנסיך כבוד הנסיך אנחנו ומנגנוני הביטחון..


חמזה: אתם מנגנוני הביטחון אתם מאיימים עלי?


הרמטכ"ל: לא מאיימים עליך


חמזה: אזי מה אתם רוצים? האם אני הסיבה לניהולה כושל של המדינה?


הרמטכ"ל: לא אדני לא 


חמזה: הכישלון שיש נובע ממני?


הרמטכ"ל: כבוד הנסיך


חמזה: הבלגאן שנוצר הוא בגללי ממני?


הרמטכ"ל: כבוד הנסיך אנא


חמזה: בבקשה אתה בא לביתי יחד עם מנהלי המנגנונים ומאיימים עלי?


הרמטכ"ל: אנחנו לא מאיימים


חמזה: אתם אומרים לי לא לצאת מהבית ולא לצייץ?
          אדוני תעלה על הרכב שלך וסע צא מהשער, תסלחי לי אני מכבד אותך ואני מכבד את המשרד שלך אך אתה לא            מדבר ככה עם בנו של פיצל אלחוסין, תעלה על הרכב ותצא מכאן


הרמטכ"ל: אנא אל תרים את הקול אנו לא רוצים שהאנשים ישמעו


חמזה: מה זאת אומר לא להרים את הקול?
          אתה מבין את משמעות הדברים שאתה אומר לי אותם?


הרמטכ"ל: אני יודע מה אני אומר


חמזה: טוב אז תעלה על הרכב ותצא


הרמטכ"ל: אני העברתי את המסר


חמזה: המסר של מי?


הרמטכ"ל: המסר שלי ושל ראש המודיעין ושל ממנהל הביטחון הכללי


חמזה: ומה המסר אומר?


הרמטכ"ל: שאדוני יכבד את מה שאמרתי לו


חמזה: מה אמרת? תחזור כדי שאשמע שוב


הרמטכ"ל: ההתרעבבויות, הביקורים


חמזה: שלא אתערבב, לא אבקר


הרמטכ"ל: והרשתות החברתיות הציוצים


חמזה: איזה ציוצים? מתי אני בפעם האחרונה ציצתי? שואל 3 פעמיים


הרמטכ"ל: אתה לא רואה מה שקורה בפייסבוק?


חמזה: אדוני אני ירדני חופשי בן של אבי, זכותי להתערבב עם בני עמי, ולשרת את מולדתי כפי שהבטחתי ונשבעתי                כאשר היה במיטה גוסס אתה בא עכשיו תסלח לי איפה היית  מלפני 20 שנה? אני היית יורש העצר בהנחיה אבי            המלך אללה ירחמו אני נשבעתי לו שאני אשרת את המולדת ואת העם שלי. אתם כעת אחרי הבלגן שיש שזה                לא נובע ממני או בגללי ואני לא קשור אליו אתם באים ומבקשים ממני כל להסכים על ההגבלות האלה? אנא היה            ברור איתי המסר הזה הוא ממי?


הרמטכ"ל: אני ברור המסר הוא ממנגנוני הביטחון


חמזה: כלומר מנהלי מנגנוני הביטחון באים אלי?


הרמטכ"ל: אנחנו לא מאימים עליך אנחנו רק אומרים לך שעברת את הקווים האדומים


חמזה: אני עברתי את הקווים האדומים? אוקיי להתראות תשמע אני מכבד אותך, אבל הבלגאן שנוצר במדינה עלול                  להרוס אותנו את כולנו..


הרמטכ"ל: לא יהרוס את אף אחד.. אנא השאיר את המשפחה מאוחדת


חמזה: הבלגן שנוצר הוא לא ממני אתה יודע מי הגורם שעושה את הבלגאן וגם אני יודע ואתה יודע לי עכשיו,                          להתראות בפעם הבאה אתה לא תבוא אלי לביתי ותאיים עלי בביתו של חוסין.


הרמטכ"ל: אני לא איימתי

bottom of page