top of page

Acerca de

יהודי תוניס בסכנה

אתמול ב-6 לאפריל שעות הבוקר שני צעירים היכו בג'רבה נערה יהודיה בת 16 מכות קשות.

הם גנבו לה את הנייד. חייה ניצלו בזכות הצעקות שלה. קרובי משפחה שמעו אותה והגישו לה עזרה.

התוקפים ברחו.

גירסה אחרת אומרת שנעשה ניסיון לחטוף אותה. חלקם אומר היה ניסיון לרצוח אותה. לא ברור עדיין מה היה שם.

אנשי הקהילה היהודית מסרבים לתת מידע. הם חוששים מהשלטונות. האירוע הזה הסתיים אמש בחצות כאשר שני התוקפים נתפסו.

יש צנזורה ואיפול על האירוע. יש מבוכה במשטרה. היא ביקשה מהורי הילדה להגיש תצהיר כוזב כאילו היה כאן שוד כדי לומר שזה לא היה על רקע אנטישמי. 
לפני כשבוע ילד יהודי הוכה קשות על יד ערבי רק בשל היותו יהודי.
אירוע אחר התרחש בחודש פברואר כאשר שוטר היכה צעיר יהודי סוחר זהב [השם שמור במערכת] הוא הורה לו להתפשט והיכה אותו.

הוא הושפל קשות. גם כאן הצעיר מסרב לחשוף את זהותו כדי לא להתנכל לו.

יהודי ג'רבה חיים בפחד מתמיד שעולה מיום ליום. איש לא יודע מה יקרה מחר.
סדרת אירועים אנטישמיים התרחשו כנגד יהודי תונס בגלל ההסתה התמשכת נגד ישראל ונגד היהודים הסתה מלמעלה מהנשיאות דרך התקשורת התוניסאית אשר הפכה לעוינת. זה לא קרה אף פעם בתוניס. להפך תמיד הגנו על היהודים והגדירו אותם תוניסאיים ולא יהודים.  היפוך מגמה זה מה שקרוה בימים אלה.
הבעיה העיקרית זה החשש לפרסם את כל האירועים האלה. הקהילה היהודית נתבקשה על ידי המשטרה לא לפרסם שום אירוע. ייתכן שיש עוד אירועים כאלה שלא התפרסמו.

עדכונים

bottom of page