top of page

Acerca de

כתבה 3

אלו התקנות החדשות שאישרו השרים וייכנסו לתוקף מחר, 4 ימים לפני הבחירות: עד 5,000 צופים יוכלו להיכנס למגרשים, ילדים יוכלו להיכנס לבריכות שחייה פתוחות, יתאפשרו בדיקות מהירות בכניסה לעסקים - ויש הקלות שייתכן ויאפשרו גם פתיחת בתי קולנוע. הרמזור החדש: 9 יישובים אדומים, אבל מדובר על השבועיים של פסח - שבהם התלמידים בחופש

אלו התקנות החדשות שאישרו השרים וייכנסו לתוקף מחר, 4 ימים לפני הבחירות: עד 5,000 צופים יוכלו להיכנס למגרשים, ילדים יוכלו להיכנס לבריכות שחייה פתוחות, יתאפשרו בדיקות מהירות בכניסה לעסקים - ויש הקלות שייתכן ויאפשרו גם פתיחת בתי קולנוע. הרמזור החדש: 9 יישובים אדומים, אבל מדובר על השבועיים של פסח - שבהם התלמידים בחופש

אלו התקנות החדשות שאישרו השרים וייכנסו לתוקף מחר, 4 ימים לפני הבחירות: עד 5,000 צופים יוכלו להיכנס למגרשים, ילדים יוכלו להיכנס לבריכות שחייה פתוחות, יתאפשרו בדיקות מהירות בכניסה לעסקים - ויש הקלות שייתכן ויאפשרו גם פתיחת בתי קולנוע. הרמזור החדש: 9 יישובים אדומים, אבל מדובר על השבועיים של פסח - שבהם התלמידים בחופש

אלו התקנות החדשות שאישרו השרים וייכנסו לתוקף מחר, 4 ימים לפני הבחירות: עד 5,000 צופים יוכלו להיכנס למגרשים, ילדים יוכלו להיכנס לבריכות שחייה פתוחות, יתאפשרו בדיקות מהירות בכניסה לעסקים - ויש הקלות שייתכן ויאפשרו גם פתיחת בתי קולנוע. הרמזור החדש: 9 יישובים אדומים, אבל מדובר על השבועיים של פסח - שבהם התלמידים בחופש

אלו התקנות החדשות שאישרו השרים וייכנסו לתוקף מחר, 4 ימים לפני הבחירות: עד 5,000 צופים יוכלו להיכנס למגרשים, ילדים יוכלו להיכנס לבריכות שחייה פתוחות, יתאפשרו בדיקות מהירות בכניסה לעסקים - ויש הקלות שייתכן ויאפשרו גם פתיחת בתי קולנוע. הרמזור החדש: 9 יישובים אדומים, אבל מדובר על השבועיים של פסח - שבהם התלמידים בחופש

אלו התקנות החדשות שאישרו השרים וייכנסו לתוקף מחר, 4 ימים לפני הבחירות: עד 5,000 צופים יוכלו להיכנס למגרשים, ילדים יוכלו להיכנס לבריכות שחייה פתוחות, יתאפשרו בדיקות מהירות בכניסה לעסקים - ויש הקלות שייתכן ויאפשרו גם פתיחת בתי קולנוע. הרמזור החדש: 9 יישובים אדומים, אבל מדובר על השבועיים של פסח - שבהם התלמידים בחופש

אלו התקנות החדשות שאישרו השרים וייכנסו לתוקף מחר, 4 ימים לפני הבחירות: עד 5,000 צופים יוכלו להיכנס למגרשים, ילדים יוכלו להיכנס לבריכות שחייה פתוחות, יתאפשרו בדיקות מהירות בכניסה לעסקים - ויש הקלות שייתכן ויאפשרו גם פתיחת בתי קולנוע. הרמזור החדש: 9 יישובים אדומים, אבל מדובר על השבועיים של פסח - שבהם התלמידים בחופשאלו התקנות החדשות שאישרו השרים וייכנסו לתוקף מחר, 4 ימים לפני הבחירות: עד 5,000 צופים יוכלו להיכנס למגרשים, ילדים יוכלו להיכנס לבריכות שחייה פתוחות, יתאפשרו בדיקות מהירות בכניסה לעסקים - ויש הקלות שייתכן ויאפשרו גם פתיחת בתי קולנוע. הרמזור החדש: 9 יישובים אדומים, אבל מדובר על השבועיים של פסח - שבהם התלמידים בחופש

עדכונים

bottom of page